อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามคงความเป็นธรรมชาติ ที่นี่มีเกือบทุกอย่างที่เรียกว่า ธรรมชาติ สภาพอันหลากหลายของธรรมชาติ ป่าระดับต่ำถึง 2,565 เมตร สังคมของป่าที่มีความหลากหลาย ด้วยความที่เป็นภูเขาสูงจากสภาพทางธรรมชาติจึงเป็นแหล่งรวมของน้ำตกสูงที่สวยงามหลายแห่ง อ่านต่อ
ในประเทศไทยมีชนเผ่าที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ นิยมไปสัมผัสศึกษาวัฒนะธรรมมีอยู่ 7 ชนเผ่ามี กะเหรียง,ม้ง,อาข่า,ลาหู่,ลีซอ,ประหล่อง,เย้า ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์มีอยู่ 2 ชนเผ่า กระเหรี่ยงและม้ง ทั้งสองชนเผ่าอาศัยอยู่ทั้งในเขตและนอกเขตอุทยาน และที่อยู่ไกล้ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์คือชนเผ่าม้ง อ่านต่อ
กะเหรี่ยงในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ กะเหรียงสะกอ กะเหรี่ยงโป และ อีก 2 กลุ่ม คือคะยา หรือบะเว และตองสู หรือพะโอ ในเขตอุยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เป็นกะเหรี่ยงสะกอ ซึ่งมีภาษาพูดภาษาเขียนเป็นของตนเอง เป็นชนเผ่าที่มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย มีความอ่อนโยน อยู่กลมกลืนกับธรรมชาติ อ่านต่ออาข่า เป็นชนเผ่าหนึ่งของประเทศไทย ตั้งหมู่บ้านอยู่บนดอยสูงเพราะบนดอยสูงมีลมพัด ห่างไกลจากความชื้น จึงไม่ค่อยมียุงเพราะการที่หมู่บ้านอยู่ห่างไกลจากเมืองมากๆการสัญจรไปมาลำบาก ชาวบ้านจึงหาวิธี ป้องกันตัวเองจากการเจ็บไข้ได้ป่วย จากไข้มาลาเรียด้วยการสร้างหมู่บ้านอยู่บนดอยสูง เป็นภูมิปัญญาของชาวอาข่าที่ป้องกันตัวเองจากโรคภัยไข้เจ็บ จากไข้มาลาเรีย อย่างได้ผลสังเกตุจากตัวเองที่มีโอกาสได้ไปเยี่ยมหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลจากความเจริญที่ตั้งอยู่บนดอยสูง จะไม่มียุง บางหมู่บ้านจะร้อนในหน้าแล้งเนื่องจากทำเลที่ตั้งและจะหนาวในหน้าหนาว / อ่านต่อลีซู ได้ชื่อว่าเป็นเผ่าที่แต่งกายมีสีสรรสดใส และหลากสีมากที่สุดในบรรดาชาวเขาทั้งหมด มองยังไงก็ดูสวยงามด้วยสีที่หลากหลายจัดจ้านตัดกันอย่างลงตัว ลีซูเป็นเผ่าหนึ่งที่คงรูปลักษณ์การแต่งกายไว้อย่างเหนียวแน่น อย่างในเมืองใหญ่เมื่อชนเผ่าลีซูเข้ามาในเมืองเขาจะไม่ละทิ้งชุดประจำเผ่า สะดุดตา อาจเป็นเพราะว่าเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง หรือเป็นเพราะความสวยงามที่เป็นเอกลักษณ์ของชุดประจำเผ่า พวกเราท่านจึงมองด้วยความชื่นชมเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนเผ่าลีซ/ อ่านต่อ

การดูนกในประทศไทยเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากเมื่อประมาณสิบกว่าปีที่ผ่านมา บ้างว่ากิจกรรมของการดูนกเป็นกิจกรรมของคนรวยที่มีเวลาว่างมาก เพราะการดูนกแต่ละครั้งต้องใช้เวลา อุปกรณ์ดูนกแต่ละอย่างก็ใช่ว่าจะถูกๆ คำกล่าวข้างต้นจึงไม่ผิดนัก แต่การดูนกเป็นกิจกรรมที่มีความสุข เพราะธรรมชาติของนกเป็นสัตว์ที่น่ารัก
/ อ่านต่อการเดินป่าคือการเดินเข้าไปในป่า อาจเป็นเส้นทางที่เราคุ้นเคยหรืออาจเป็นเส้นทางใหม่ที่เป็นครั้งแรก เส้นทางเก่าเราพอจะรู้ว่าในเส้นทางเราต้องเจออะไรบ้าง วิวทิวทัศน์ธรรมชาติสัตว์ป่า หรือแมลงมีพิษเราจึงต้องหาวิธีการป้องกันมาเป็นอย่างดี แต่หากเป็นเส้นทางใหม่เรา ไม่รู้เลยว่าเราต้องเจออะไรบ้าง จะป้องกันอย่างไร เรามาเรียนที่จะรู้กันกับเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขหากเมื่อเราได้เจอสถานะการณ์เฉพาะหน้า ที่เราไม่ได้เตรียมตัวมาก่อน เราจะทำอย่างไร หรือบางทีเมื่อเรามุดโน่นมุดนี่ฝุ่นผงหรือแมลงตัวเล็กตัวน้อยปลิวเข้าตา เราจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรสถานการณ์ในป่าแบบนั้น /มาเรียนรู้วิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นกันเถอะ
Bookmark and Share

Custom Search
Website counter